Ziekte

Net als een gewone werknemer wordt ook de bestuurder beschermd bij ziekte, in die zin dat niet rechtsgeldig kan worden opgezegd wanneer de directeur ziek is. Op grond van de Wet flexibiliteit en zekerheid geldt voor de reguliere werknemer dat het opzegverbod bij ziekte niet geldt indien de werknemer eerst ziek is geworden nadat een verzoek voor een ontslagvergunning is ingediend bij het UWV. Over de vraag of dit ook geldt voor de directeur is discussie mogelijk. Uit de rechtspraak blijkt echter dat ook een ziekmelding na een gegeven vennootschapsrechtelijk ontslag niet in de weg staat aan een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter op grond van de gebleken vertrouwensbreuk tussen de vennootschap (in casu de aandeelhouder, de rvc en een medebestuurder) en de directeur.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog een vraag?

Neem dan vrijblijvend contact op of bel ons op 035 – 601 50 80.

Van der Goen advocaten helpt u graag en heeft al meer dan 45 jaar praktijkervaring op het gebied van arbeidsrecht en vennootschapsrecht.