Voorkomen is beter

De directeur-bestuurder moet zich er goed van bewust zijn dat zijn bescherming tegen ontslag beperkter is dan die van een reguliere werknemer. Dit kan een overweging zijn om bij de aanstelling van de bestuurder een redelijk te achten afvloeiingsregeling af te spreken. Ook kan gedacht worden aan toekennen van een langere opzegtermijn dan gebruikelijk. Wij kunnen ook op dit punt adviseren en de afspraken juridisch waterdicht opstellen.

Praktijkvoorbeeld

Een directeur die ons raadpleegde werkte sinds vele jaren tot volle tevredenheid van de werkgever bij een multinational. Als de onderneming vroeg of laat zou worden overgenomen, zou dit wel eens het einde van zijn carrière bij deze onderneming kunnen betekenen, waarna hij volgens de (Nederlandse) normen recht zou hebben op een relatief lage ontslagvergoeding. Wij stelden voor dat zijn arbeidscontract preventief onder de loep genomen zou worden waartoe cliënt een afspraak maakte met de Raad van Bestuur, waarbij wij over zijn schouder meekeken en er in slaagden om tot aanpassing van het contract te komen waarin met toekomstige ontwikkelingen zoals een overname rekening werd gehouden.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog een vraag?

Neem dan vrijblijvend contact op of bel ons op 035 – 601 50 80.

Van der Goen advocaten helpt u graag en heeft al meer dan 45 jaar praktijkervaring op het gebied van arbeidsrecht en vennootschapsrecht.