Statutair directeur of niet?

Aangezien voor de statutair directeur in het ontslagrecht andere regels en normen gelden dan voor andere werknemers, dient in de eerste plaats te worden vastgesteld of sprake is van een statutair directeur of van een werknemer die alleen in naam directeur is. Werknemers met de persoonlijke titel van directeur vallen namelijk onder de algemene arbeidsrechtelijke regels.

Een tweede vereiste om als directeur te worden aangemerkt, is dat deze een arbeidsovereenkomst moet hebben afgesloten met de vennootschap waarvan hij directeur is.

De juridische relatie tussen de directeur en de vennootschap dient te worden beoordeeld aan de hand van het benoemingsbesluit en de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Aan de hand daarvan dient te worden beoordeeld of sprake is van een statutair directeur in de zin van de wet.

In concernverband komt het nogal eens voor dat een werknemer is dienst is van vennootschap A maar directeur is van vennootschap B. In principe geldt dat een dergelijke bestuurder onder het algemene ontslagrecht valt. Van belang is in een dergelijk geval of de betrokken werknemer staat ingeschreven als bestuurder bij de Kamer van Koophandel. Maar ook als dat wel het geval is, kan het nog zijn dat hij niet als directeur in de zin van de wet kan worden aangemerkt.

Recent nog heeft de rechter overwogen dat de arbeidsovereenkomst van een directeur die in dienst was van een dochtervennootschap, maar statutair bestuurder was van de moedervennootschap, door zijn ontslag als statutair bestuurder inhoudsloos was geworden, waardoor een redelijke grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst ontstond. Overigens is het mogelijk dat deze uitspraak in hoger beroep nog wordt teruggedraaid.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog een vraag?

Neem dan vrijblijvend contact op of bel ons op 035 – 601 50 80.

Van der Goen advocaten helpt u graag en heeft al meer dan 45 jaar praktijkervaring op het gebied van arbeidsrecht en vennootschapsrecht.