Procedure

Mochten partijen geen overeenstemming bereiken, dan geldt dat een belangrijk verschil met “gewone” arbeidsrechtszaken is dat de rechtbank (en dus niet de kantonrechter) bevoegd is om van geschillen over het ontslag van de directeur kennis te nemen. Hier geldt verplichte procesvertegenwoordiging, d.w.z. door een advocaat. Het is overigens mede met het oog hierop raadzaam deze al in een vroeg stadium bij de zaak te betrekken.

Praktijkvoorbeeld

Een directeur riep onze hulp in bij een ontslagprocedure, waarbij geen formele vergadering van aandeelhouders was gehouden, maar de directeur in een conference call gelegenheid zou krijgen zijn adviserende stem uit te brengen. Zoals uit de bandopname bleek mocht hij niet uitpraten, werd hij herhaaldelijk in de rede gevallen en kon hij zich niet adequaat verweren tegen de beschuldigingen die jegens hem werden geuit. Wij tekenden protest aan en de zaak kwam voor de rechter. Deze besliste dat er niet voldaan was aan het vereiste van het uitbrengen van een adviserende stem en er derhalve geen sprake was van een rechtsgeldig ontslag.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog een vraag?

Neem dan vrijblijvend contact op of bel ons op 035 – 601 50 80.

Van der Goen advocaten helpt u graag en heeft al meer dan 45 jaar praktijkervaring op het gebied van arbeidsrecht en vennootschapsrecht.