Bedenktermijn, gebrek in de beëindigingsovereenkomst

Van belang is te vermelden dat de directeur – anders dan de reguliere werknemer – geen wettelijke bedenktermijn kent, zodat de directeur na ontslagname of beëindiging met wederzijds goedvinden niet wanneer hij zich achteraf bedenkt het recht heeft om de arbeidsovereenkomst te laten “herstellen”. In uitzonderlijke omstandigheden kan de directeur wel een beroep doen op de wettelijke vernietigingsgronden als bedrog, dwaling of misbruik van omstandigheden. Ook na ondertekening van een beëindigingsovereenkomst kan de arbeidsrechtadvocaat u in een dergelijke situatie dus nog adviseren over de (juridische en overige) gevolgen van de gesloten overeenkomst voor zover deze niet reeds bekend zijn en zonodig een beroep doen op gebreken bij de totstandkoming daarvan.

Praktijkvoorbeeld

Een directeur van een grote internationale onderneming, waarvan de aandelen grotendeels in handen waren van één zakenman, wendde zich tot ons in verband met het volgende. De grootaandeelhouder was aan de weet gekomen dat cliënt een buitenechtelijke relatie onderhield en dreigde deze bekend te maken als deze niet akkoord ging met het nemen van ontslag en het aan de grootaandeelhouder overdoen van zijn aandelenpakket tegen een zeer lage prijs. Cliënt had eieren voor zijn geld gekozen en ter zake reeds een overeenkomst getekend. Namens cliënt beriepen wij ons op nietigheid van de overeenkomst op grond van misbruik van omstandigheden. Onder advocaten werd deze zaak binnenskamers afgehandeld, waarbij voor cliënt een gunstige regeling uit de bus kwam.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog een vraag?

Neem dan vrijblijvend contact op of bel ons op 035 – 601 50 80.

Van der Goen advocaten helpt u graag en heeft al meer dan 45 jaar praktijkervaring op het gebied van arbeidsrecht en vennootschapsrecht.