Ontslag van statutair directeur

Ons kantoor, Van der Goen Advocaten, is onder meer gespecialiseerd in het verstrekken van advies, het verlenen van juridische bijstand en het voeren van procedures met betrekking tot (voorgenomen) ontslag van de directeur.

Onze werkzaamheden kunnen bestaan uit:

  • advisering met betrekking tot de vennootschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijke rechtspositie van de (statutair) directeur;
  • het bepalen van een strategie bij (voorgenomen) ontslag;
  • het voeren van correspondentie en onderhandelingen;
  • het opstellen en beoordelen van (vaststellings-)overeenkomsten;
  • het uitvoeren van mediation;
  • het voeren van kort geding- en bodemprocedures.

Waarop letten wanneer u geconfronteerd wordt met ontslag?